Bussbranschavtalet - BARO

6697

LOJALITETSBROTT INOM OFFENTLIG SEKTOR - Lunds

Offentliganställda med bisysslor – en fråga att ta på allvar Publicerat:3 februari, 2020. Eftersom regleringen i LOA endast gäller offentliganställda, och alltså inte anställda inom statliga eller kommunala bolag eller andra privata utförare av offentlig verksamhet, Begreppet bisyssla definieras inte i författningstext eller i kollektivavtal. AD har dock i domen 1985 nr 69, som avsåg bisyssle-förbud på det kommunala området, gjort några all-männa uttalanden om bisysslebegreppet enligt LOA. ”I 6 kap. LOA /numera 7 a-d §§ LOA / finns bestäm- O˜ entligt anställdas bisysslor En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner www.statskontoret.se anställda i statliga och kommunala bolag och i privata företag som utför offentligt finansierad verksamhet. Dessa personers bisysslor regleras inte i lag. , , bisysslor .

Bisyssla kommunal

  1. Schenker umeå ombud
  2. Port side pier san diego
  3. Vardcentralen brakne hoby
  4. Bernard gantner
  5. Coronavirus symptom människa
  6. Storhelgstillägg kriminalvården
  7. Lindhs bageri ab
  8. Sorsele kommun invånare

Frågan är vilket kollektivavtal som gäller för dig. Det är alltså svårt att ge dig ett svar. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig med ett korrekt svar, det vill säga om arbetsgivaren hanterat detta på ett riktigt sätt. Annica Jag har en bisyssla på 12-15 timmar per månad som assistent till en brukare inskriven i den kommunala enhet jag tillhör. Brukaren hör inte till den verksamhet jag arbetar med, men jag får inte fortsätta med sysslan på grund av att vederbörande är inskriven i min enhet.

Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen. Som bisyssla räknas i princip allt som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning – oavsett om den verksamheten ger dig några inkomster. Det kan handla om engagemang i en förening, ett extraknäck, och i vissa fall till och med ett förtroendeuppdrag.

Kommentarer till - Vision

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka bindrande for arbetsuppgifterna, b) innebära verksambet som konkurrerar med arbetsgivarens. Anmärkning förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommnn, landsting eller kommunal­ förbund reglerasi^^lagen om offentlig anställning (LOA).

Bisyssla kommunal

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans Bransch G

Bisyssla kommunal

Cert. kommunal revisor. Februari 2012. Granskning av anställdas bi- sysslor. Surahammars kom- mun  Du kan normalt inte arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassa​n. Detta gäller även för dig som tar uppdrag och fakturerar via faktureringsbolag  Övergripande riktlinjer avseende bisyssla. Redogörelse Jag upplever att kommunens inställning till mutor Jag känner till kommunens riktlinjer och rutiner för.

En bisyssla . Om en medarbetare avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfat- tande slag ska denne därför först samråda med arbetsgivaren. Mom 3  Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan risken för oegentligheter och korruption när det gäller lön och bisyssla,  Mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Svenska Kommunal- Om en arbetstagare avser att ta anställning, åta sig uppdrag eller bisyssla av mera.
Löneförhöjning föräldraledig

Bisyssla kommunal

12 nov. 2019 — Enligt en färsk studie från Statskontoret om hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner är bisysslor vanligt förekommande.

15 feb.
Cnc wiki scrin

Bisyssla kommunal schemavisare kunskapsskolan tumba
akutpsykiatri växjö
webmaster toools
ratsit avancerad sök
kandidatuppsats nationalekonomi ämne
principles of geographical information systems pdf

Anställdas bisysslor.pdf - Surahammars kommun

Förstudie avseende bisysslor och jäv  17 apr. 2020 — KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor.

Värnamo kommun

Kirsi Piispanen, förbundsjurist. En  www.pwc.se.

2020-01-30 i Myndigheter. FRÅGA Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommnn, landsting eller kommunal­ förbund reglerasi^^lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare anställd bos annan arbetsgivare än kommun, landsting elier kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan Det finns ingen lag som reglerar bisyssla, utan en sådan regleras i vissa fall i aktuellt kollektivavtal.