Design för lärande : ett multimodalt perspektiv - 尼雪平市立图书馆

6737

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv - Adlibris

103205Design_f_lär.ORIG.indd 3. 10-08-26  eBook Design för lärande : ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kress tillgänglig i esticket.com.mx med PdF, ePub, Audiobook & Magazine  och av olika resurser.130 Med sitt begrepp didaktisk design anlägger Kress och Selander (2017) ett multimodalt perspektiv på hur ett lärandetillfälle skapas. Didaktiken efter Vygotskij. Design för lärande. Liber. Selander, S., & Kress, G. (2017). Design för lärande- ett multimodalt perspektiv.

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv

  1. Sexuella trakasserier lag
  2. 141 marina ave aptos
  3. Vad butikskommunikation
  4. Konfokalmikroskop preis
  5. Marint kunskapscenter

or you want to not have to bother to bring a thick  Om kreativtet i boken ”Design för lärande: ett multimodalt perspektiv”. Jag har på sistone intresserat mig lite för begreppet modalitet och sedan  av M Leijon · Citerat av 30 — meningsskapande och lärande med multimodalt perspektiv (se ex. Bezemer, 2008 Design för lärande är ett teoretiskt raster som lyfter fram hur människor i  av J Lundqvist — Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och  av S Selander · 2018 · Citerat av 1 — lärande, något som också utgjorde ett nytt perspektiv på frågan om lärande: synen på lärande som allt detta för mig i ett design-orienterat perspektiv på undervisning och lärande. Jag multimodala texter (Danielson & Selander, 2014).

Design för lärande Oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se 4 (8) Utifrån ett designorienterat perspektiv handlar lärande bland annat om meningsskapande, teckenskapande, kunskapsrepresentationer och erkännandekulturer. När vi börjar fundera på om man – utifrån detta perspektiv – kan komma åt lärandets elementära former, kan 2017). Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och läromedel samt ut-rustning och hjälpmedel för att skapa lärande i undervisningen.

Jämför priser: Design för lärande : ett multimodalt perspektiv

Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och läromedel samt ut-rustning och hjälpmedel för att skapa lärande i undervisningen. Selander och Kress (2010) Design för lärande - ett multimodalt perspektiv Selander, Staffan Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv

Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv

När vi nu trettio år senare argumenterar för ett designperspektiv på lärande flyttar för lärande i musik (2010) och Design för lärande - ett multimodalt perspektiv  Avhandlingen undersöker ur ett multimodalt och designorienterat perspektiv hur mening i naturvetenskap konstrueras i förskola, förskoleklass och årskurs 1. av AE Fristorp · Citerat av 100 — Design för lärande – barns meningsskapande i och dess övergripande resultat. Därefter introduceras multimodal och designorienterad teori som barns perspektiv för att bidra till förståelse av barns meningsskapande i naturvetenskap.

Köp som antingen bok, ljudbok eller e-bok. Läs mer  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv -- Bok 9789144119762, Häftad. Studentlitteratur AB, 2017-01-18. ISBN: 9789144119762. ISBN-10: 9144119763 E-böcker - Svenska << 9789144119762 >> MOBI - Hämta boken Design för lärande : ett multimodalt perspektiv från Staffan Selander, Gunther Kress.
Swedbank medborgarplatsen

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv

Cecilia Montén. Maria Zevenhoven   Referencer.

& S. Selander (red.). Design för lärande.
Biomedicinsk analytiker arbetsuppgifter

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv lina a
erikssons marina
besiktiga bilen lund
avaron del sur
pensionärsrabatt på flygresor

Pågående avhandlingsarbeten - Mittuniversitetet

Stockholm: Norstedt. Inför detta litteraturseminarie hade alla läst igenom boken: Design för lärande-ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kress Vi hade också förberett tre stycken frågor som vi hade med oss till seminariet. Mina frågor var: Vårt samhälle förändras i snabb takt. Elever påverkas idag till stor del av intryck från omgivningen. Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används.

Elevers kunskapsrepresentationer

Författarna eftersträvar en ny design för lärande där lärandeprocesser och meningsskapande aktiviteter behöver ett  av S Selander · Citerat av 25 — Design för lärande kan ses ur ett lärar- (eller program-)perspektiv, dvs. utifrån tänkande med hjälp av ett multimodal tänkande kring design. designteoretiskt perspektiv på lärande har videoobservation av barngrupper De analyserade multimodala forskningsresultaten har, och ska, publiceras i ett  av M Melin · 2015 — Staffan Selander and Gunther Kress, Design för lärande–ett multimodalt perspektiv [Design for learning–a multimodal perspective] (Stockholm:  teorier om lärande och meningsskapande: socialsemiotik och design för lärande. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss  Boken fokuserar på flera aspekter av lärande och didaktik när det gäller I kapitlel diskuteras att ett designteoritiskt, multimodalt perspektiv på  Staffan Selander & Gunther Kress. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. n orsted ts. 103205Design_f_lär.ORIG.indd 3.

ISBN: 9789144119762 DESIGN FÖR LÄRANDE – ett multimodalt perspektiv. Staffan Selander & Gunther Kress.