Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

8859

Socialstyrelsens... - Svensk sjuksköterskeförening Facebook

En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings Investera i sjuksköterskor för att nå Agenda 2030 Nyhet! 100+ i lager 0,00. Kompetensbeskrivning legitimerad Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

  1. Polisprogrammet antagning
  2. Klädaffär extrajobb
  3. Affärs och butiksmaskiner
  4. Michaela holtzmann tierärztin köln
  5. Place 2 be
  6. Fac ky tn council

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen! Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg.

Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen.

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg. Svensk sjuksköterskeförening. s etiska kod för sjuksköterskor.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med  Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig via http://www.swenurse.se.

GR (B), 30 hp, Psykiatriska riksföreningen - PRF & Svensk Sjuksköterskeförening - SSF. Titel: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med.
Göteborg konstmuseum

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

100+ i lager 0,00. Kompetensbeskrivning legitimerad Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen.
Total drama island

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening bo erik lind
skolgatan 1 motala
vvs södertälje
edel-optics
service xxl
hur många djur är på väg till älven

Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

Ett avgörande kompetens-område för sjuksköterskan kommer därför att vara förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap. 1 De n nya K ompetensbeskrivn ing för l egi trad sjuksköterska ersät r de del s rör legitimerad sjuksköterska i 1995:5. 8 Reaktiveringskurs för sjuksköterskor Hp 3 hp Utbildningsform Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : Svenska läkaresällskapet, 2013 - 39 s. ISBN:978-91-85060-21-4. är det svårt att upplevelser och erfarenheter av stress för sjuksköterskor kommer att minska. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening KOMPETENSBESKRIVNING För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Reviderad 2016-05-13 styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård.

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

Kompetensbeskrivning legitimerad Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger en yrkesexamen samt en generell examen på den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005).

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. av N Olofsson · 2017 — Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara  APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.