Leder läraren?

8305

Social Psychology B, 30.0 Credits - soc.umu.se och

Kursplan för kurser med start efter 2018-08-20 Utbildnings- och kursplanesök. Detta är en gemensam sök för både kursplaner och utbildningsplaner vid Umeå universitet. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper.

Umu statistik empirisk metod kursplan

  1. Niccolo ammaniti
  2. Sweden housing for sale
  3. Grundlärarprogrammet fritidshem lön
  4. Kalix kommun
  5. Media foto

Kursplan för kurser med start mellan 2014-09-29 och 2014-10-05. Kursplan för kurser med start mellan 2014-10-06 och 2014-10-12. Kursplan för kurser med start mellan 2014-10-13 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start efter 2018-08-20 Utbildnings- och kursplanesök. Detta är en gemensam sök för både kursplaner och utbildningsplaner vid Umeå universitet.

Anmälan och  Visa kunskap om olika statistiska metoder för analys av olika typer av data, värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar.

Kursplan, Projektarbete i kognitionsvetenskap

3.1 Datainsamlingsmetod. Det empiriska materialet samlades in av forskningsartiklar (t.ex. klassificera.ub.umu.se); samt 5) kvalitetssäkring av data Denna presentation kommer att fokusera på kursens upplägg, innehåll, mål  av MG Johansson — Kursens tre huvudmoment .

Umu statistik empirisk metod kursplan

Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på

Umu statistik empirisk metod kursplan

Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng Statistics, Independent Project, Intermediate Course, 7.5 Credits Kurskod: ST209G Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde: Statistik Lärare: Ulrica Nylén (momentansvarig), Malin Näsholm, Ulrika Leijerholt, Oscar Stålnacke, Jessica Fahlén Telefon: 090-786 6152 E-post: ulrica.nylen@umu.se E-post: ulrica.nylen@umu.se, maria.johansson01@umu.se, oscar.stalnacke@umu.se Övrigt: Schema publicerat 2020-10-28 Uppdaterat: 2020-11-16; 2020-12-07; 2021-01-04 • använda/tillämpa sina kunskaper i vetenskaplig metodik och statistik vid artikelgranskningsuppgifter och i utvecklingsarbeten. • förstå, redogöra för och kunna använda olika forskningsdesigner i en forskningsprocess. • kunna skriva projektplan för empirisk studie. Innehåll. Filosofi och vetenskapsteori Forskningsetik Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Vetenskaplig metod I, 7,5 hp Media and Communication Science Ba (B), Scientific Methods I, 7.5 credits Allmänna data om kursen Denna kurs behandlar metodik och statistik som den används inom kognitiv neurovetenskap.

Kursplan för Empirisk finansiell ekonomi Economics, Empirical Finance EXTQ30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2020/21 Beslutad av: Programledning I Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologisk temakurs II, 30 högskolepoäng Psychology, Thematic Course II, 30 Credits Kurskod: PS200G Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Metod 1. Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse A1. Redogöra för utformning av experiment.
Lon lseg

Umu statistik empirisk metod kursplan

€ Forskningsetik: Historik över olika forskningsetiska överenskommelser.

2021-03-15 Kursplan för Empirisk modellering.
Skolplattformen användarnamn

Umu statistik empirisk metod kursplan trådlöst tangentbord med musplatta
fordelar med kreditkort
varför skriver man samboavtal
consumer rated washers and dryers
sommarjobb arbetsförmedlingen malmö

Anvisn Met&Stat Psyk II ht2020 - Psykologiska institutionen

Kursplan för: Journalistik GR (B), Vetenskaplig metod I, 7,5 hp 1 (3) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan, Kriminologi A:2, 2020-03-09 och tillsvidare

Vårterminen 2019 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologisk temakurs II, 30 högskolepoäng Psychology, Thematic Course II, 30 Credits Kurskod: PS200G Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Metod 1.

2007. Figur 1: Figuren visar antalet helårsstudenter  Social Psychology B, 30.0 Credits - soc.umu.se och analysmetoder kopplade till frstelse fr teoribildning samt empiriskforskning kring social kategorisering och in enktdata och sammanstlla dessa i en datamatris- anvnda statistikprogrammet SPSS Tentamen och inlmnade kompletteringar baserad p denna kursplan kan  av U Lundström · Citerat av 9 — E-post: ulf.p.lundstrom@umu.se. Att mäta det vi Under de senaste decennierna har statistik, databaser och webbplatser vuxit fram för samt vilken läroplan som görs mer eller mindre möjlig. Metod.